skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Tof dat je je in wilt schrijven voor één van onze trainingen! Lees voordat je akkoord gaat onderstaande voorwaarden goed door, dan weet je waar je voor tekent.

Inschrijving

Stenekes Academy B.V. biedt je deze training aan zoals beschreven op onze website. Studiemateriaal en alle andere genoemde zaken in de betreffende omschrijving zitten bij de vermelde prijs in. Je kunt je aanmelden door middel van het inschrijfformulier of per e-mail. Beide zijn bindend en je ontvangt hierna binnen 2 dagen een bevestiging van jouw inschrijving. Bij over-aanmelding plaatsen we je op de wacht/reservelijst. Daar brengen we je natuurlijk meteen van op de hoogte en in overleg kun je alvast een plekje claimen voor de eerstvolgende trainingsdata. Mocht er iemand afvallen voor een training, dan worden de deelnemers op de wacht/reservelijst benaderd in volgorde van aanmelding.

Betaling

Na ontvangst van je bevestiging van inschrijving sta je op de deelnemerslijst en is jouw plekje gereserveerd. Uiterlijk een maand voor aanvang van de training ontvang je de factuur en gaat een betalingstermijn van 14 dagen in werking. Binnen die 14 dagen kun je je inschrijving nog kosteloos annuleren. Indien je daarna je inschrijving nog wilt annuleren dan berekenen we tot 14 dagen voor aanvang training € 100,- aan administratiekosten. Tot 7 dagen voor aanvang berekenen we jou een bedrag van € 450,- en bij annulering vanaf 3 dagen voor aanvang worden de volledige kosten van de opleiding in rekening gebracht. Dit, aangezien jouw plekje in de training, studiematerialen en jouw onderkomen dan al door ons gereserveerd én betaald zijn. Het is toegestaan om jouw betaalde inschrijving aan een andere, door jou aangedragen deelnemer over te dragen. Neem in dat geval wel tijdig contact met ons op om dit door te geven!

Wacht met de betaling totdat je de factuur hebt ontvangen. Het bedrag dient 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt naar rekening van Stenekes Academy. Je vindt alle betaalgegevens op de factuur. Betalingen gaan uitsluitend per bank en dienen in zijn geheel te worden voldaan.  Voor studenten gelden afwijkende voorwaarden wat betreft betaling. Vanzelfsprekend kan zonder betaalde factuur niet aan de training worden deelgenomen. Studeer je nog of heb je vragen over jouw factuur? Dan verzoeken we je tijdig contact op te nemen met onze administratie.

Bij annulering door Stenekes Academy / KICK 

Uiterlijk een week voor de startdatum beslist Stenekes Academy – op basis van het aantal aanmeldingen – of de training definitief doorgaat. Mocht de training níet doorgaan, dan ontvang jij direct bericht en storten we het reeds overgemaakte bedrag binnen 10 werkdagen terug. Indien door ziekte van de trainer(s) of een andere situatie van overmacht de training niet door kan gaan, dan word je daar zo snel mogelijk over geïnformeerd en wordt het betaalde bedrag eveneens binnen 10 werkdagen teruggestort.

Disclaimer

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Stenekes Academy zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Stenekes Academy geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Stenekes Academy u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Stenekes Academy u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Back To Top